Strategické plánování je proces, při kterém se vymezují oblasti, cíle a konkrétní projekty, kterými se náš obvod bude primárně zabývat ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Je to aktivní a systematický nástroj k rozvoji obvodu, vytyčuje a specifikuje aktuální a budoucí projektové záměry a vize směřování Jihu do budoucnosti.