Pojďte s námi zlepšit život na Jihu !!!

Jih je, co do počtu obyvatel, největším městským obvodem statutárního města Ostravy. Přestože se ještě v nedávné době pyšnil přídomkem „stotisícový“, tato hranice nedávno padla a úbytek obyvatel je trendem nejen u nás, ale i v ostatních městských obvodech a velkých městech. Přitom máme za to, že na Jihu je příjemné bydlet, pracovat, vychovávat děti, bavit se, nakupovat nebo si užívat zaslouženého důchodu.

Strategický plán rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih, se kterým se můžete seznámit na těchto webových stránkách, Vám přiblíží, jakým směrem se chce obvod ubírat. Chceme být opravdu příjemným místem pro život, kde by občané přicházeli za bezpečným bydlením, širokými možnostmi zábavy, aktivním odpočinkem i za pracovními příležitostmi.

Strategický plán Jihu vznikl za účasti široké laické i odborné veřejnosti, tedy obyvatel, důležitých hráčů a partnerů. Vymezuje oblasti, cíle a konkrétní projekty, kterými se náš obvod bude primárně zabývat ve střednědobém a dlouhodobém horizontu cca 5-10 let. Je to živý proces, není to jen soubor projektů „do šuplíku“. Jednoduše řečeno, aktivní účast obyvatel je naprosto zásadní, občané sami mohou stanovit a navrhnout co společně realizujeme!

Pomozte nám tedy najít fajnOVA místa na Jihu, kde mohou rodiny, kamarádi, děti, senioři, businessmani, prostě všichni společně trávit čas. Napište nám tipy, zkušenosti, postřehy, navrhněte projekty, které pomohou Jih posunout kupředu, a které z něj udělají příjemné místo pro život všech generací!