Projekty mapa

Projekty

 1. Regenerace sídlišť - Městský obvod systematicky zvelebuje veřejná prostranství – náměstí, parky, podchody, chodníky, zeleň a mobiliář. Investice do regenerace sídlišť vytvářejí příjemné a bezpečné místo pro život na Jihu. Postupně jsou revitalizovány všechny části obvodu – od Výškovic, přes Zábřeh a Hrabůvku až po Dubinu a Bělský les. Tyto investice také tvoří největší položku kapitálového rozpočtu obvodu a daří se na ně dlouhodobě získávat externí zdroje financování.

  Příklad projektu: Rekonstrukce náměstí Ostrava-Jih

 2. Nová Krmelínská - Dokončení projektu uleví přetížené ulici Plzeňské, kterou využívá velká část tranzitní dopravy ze směru od Havířova a Karviné, a usnadní příjezd do Průmyslové zóny Hrabová. Dojde ke zvýšení bezpečnosti na frekventovaných křižovatkách a ke snížení emisí.

  Příklad projektu: Nová Krmelínská

 3. Bělský les - Zelené plíce Ostravy jsou největším městským lesem ve střední Evropě s rozlohou přes 160ha. Obyvatelům Jihu a Staré Bělé, na jejichž katastrech se nachází, poskytuje po celý rok příjemné prostředí pro relaxaci a sportovní vyžití. Je také nenahraditelným zdrojem pitné vody pro jižní sídliště. Cílený rozvoj této lokality, při zachování jeho výjimečné ekologické funkce, je jednou z priorit strategických projektů obvodu i města.

  Příklad projektu: Revitalizace Bělského lesa

 4. Aktivizace seniorů a posílení mezigeneračních vazeb - Na Jihu žijí senioři aktivně – příjemně tráví čas v Senior klubech, na zájezdech nebo studiem na univerzitě 3. věku. Baví se na Miss Babča a Ostravském Štramákovi. Jejich bezpečnost posilují v bytech i domovech seniorů instalované hlásiče CO2 a bezpečnostní tlačítka. Senioři se zapojují do mezigeneračních a komunitních aktivit. Využívají pravidelně služeb Senior Pointu a Senior taxi.

  Příklad projektu: Senior Point (Komorní klub)

 5. Moderní a vstřícný úřad - Efektivně a vstřícně fungující úřad respektuje připomínky a podněty občanů. Převážně elektronicky komunikuje uvnitř i navenek. Inspiruje se v jiných „chytrých“ městech projekty udržitelného rozvoje, například v oblasti parkování nebo nakládání s odpady. Úřad uplatňuje moderní metody řízení projektů a strategického plánování.

  Příklad projektu: Radnice Ostrava-Jih (digitalizace úřadu)

 6. Rozšíření aquaparku - Projekt rozšíření a propojení stávajícího vodního areálu Jih zahrnuje zastřešený bazén, tobogány a multifunkční sportoviště. Taková atrakce na Jihu zatím chybí! Celoroční provoz bude velkým bonusem pro veřejnost, děti z blízkých škol a případně i pro plavecký oddíl. Zvažuje se financování jak z veřejných prostředků, tak případná investice soukromého investora.

  Příklad projektu: Rozšíření aquaparku (krytý bazén a multifunkční sportoviště)

 7. Obnova bytového fondu - Jih systematicky a zodpovědně spravuje a rozvíjí největší obecní bytový fond v ČR, přes 5200 bytů v téměř 400 domech. Investice směřují především do zateplování domů, modernizace bytových jader a do komplexní revitalizace jejich okolí. Zvyšování standardu bydlení na Jihu je základním předpokladem spokojeného života jeho obyvatel.

  Příklad projektu: Rekonstrukce bytového domu Lumírova 7

 8. Vzdělávání na Jihu nás baví - moderní a přátelské školy Nejen nové, moderní a skvěle vybavené učebny, ale také rozvoj měkkých dovedností pedagogů a studentů – to je základní předpoklad pro vysokou úroveň vzdělávání na Jihu. Součástí vytváření příjemného prostředí jsou i projekty v blízkosti škol – nová hřiště, tělocvičny, jídelny, školní zahrady. Vše s důrazem na přívětivost k životnímu prostředí. Rozvíjí se projekty spolupráce mezi základními, středními i vysokými školami. Rozšiřuje se počet škol se specializací na jazyky, sport, IT, umění či technické obory. Nezapomínáme ani na předškolní děti a MŠ a partnerství s rodiči – vztah k Jihu se začíná budovat již od

  Příklad projektu: ZŠ Dvorského – rekonstrukce učeben

 9. Náš Jih - participativní rozpočet - Projekty vzniklé díky podnětům občanů mají na Jihu dlouholetou tradicí. Obvod je inspirací i pro jiné města a obce v ČR. Nová hřiště, úpravy zeleně, hrací prvky, nové lavičky – za dobu fungování projektu participace občanů se již uskutečnilo několik desítek projektů napříč územím obvodu. Roční rozpočet ve výši 10 mil. Kč se bude zcela jistě v dalších letech navyšovat. A to je jedině dobře, protože zájem obyvatel tento limit značně převyšuje!

  Příklad projektu: Prostor pro všechny (sídliště Dubina)

 10. Halda Hrabůvka - H2 District - Radikální přeměna bývalého skladiště odpadu z hutnické výroby a těžby uhlí. Vodík jako zhmotnění čisté energie budoucnosti 21. století. Nová, moderní a nadčasová čtvrť s nulovou uhlíkovou stopou, která inspiruje nejen další města v Česku, v Evropě i ve světě.

  Příklad projektu: H2 District

 11. Na kole kolem Jihu - Ideální podmínky pro cyklistiku činí z Jihu jedno z míst s největším potenciálem jejího rozvoje. Každoročně se rozšiřuje síť a využívání sdílených kol a koloběžek. Ve spolupráci s městem rostou nové cyklotrasy a cyklostezky, propojují se ty stávající, včetně napojení do centra města nebo do Poruby. Jih je cyklostezkami doslova protkaný a pohyb na kole po obvodu je příjemný, bezpečný a taky prospívá zdraví.

  Příklad projektu: Stanice Nextbike „Kotlářova“

 12. Tramvajová trať do Průmyslové zóny Hrabová - Prodloužení tramvajové tratě umožní snadné, rychlé a kapacitně vyhovující propojení do centra i do Poruby. Většímu využití MHD napomůže i propojení s terminálem Dubina (kyvadlový autobus) po Nové Krmelínské a případný rozvoj území Haldy Hrabůvka. Zapomenout nesmíme ani na realizaci záchytných parkovišť s propojením na příměstskou dopravou.

  Příklad projektu: Tramvajová trať do PZ Hrabová

 13. Bezpečný Jih - Městský obvod dlouhodobě úzce spolupracuje s dalšími partnery na zvýšení bezpečnosti a snížení kriminality. Obvod, město, Městská policie i Policie ČR společně připravují a realizují projekty v oblasti bezpečnosti a prevence pro všechny generace – od bezpečnostních tlačítek pro seniory, přes moderní a osvětlené přechody na frekventovaných místech až po instalaci kamerových systémů na vytipovaných lokalitách. Nezapomíná se ani na ubytovny.

  Příklad projektu: Zřízení bezdoplatkové zóny

 14. Řádná péče o majetek - pasporty - Efektivní a systematická správa svěřeného majetku. K tomu slouží pasporty – bytového a nebytového fondu, škol a školek, zeleně, chodníků a komunikací, parkovišť, mobiliáře. Kvalitně zpracované pasporty zajišťují v dlouhodobém horizontu cílené investice tam, kde jsou nejvíce potřeba.

  Příklad projektu: Pasport zeleně a chodníků (sídliště Pískové Doly)

 15. Zelený Jih - Cílenému boji s klimatickými změnami mohou pomoci i drobné kroky a projekty. Zelené střechy na veřejných budovách, odstranění betonových ploch ve vnitroblocích, komunitní energetika a alternativní formy dopravy, revitalizace rybníků ve Výškovicích či zpracovaný Strategický plán rozvoje zeleně na Jihu. Vše je podpořeno prostředky EU v rámci „Zelené výzvy“.

  Příklad projektu: Revitalizace rybníků ve Výškovicích

 16. Žijeme sportem - Jih dlouhodobě podporuje místní sportovní kluby a spolky od žáků až po profesionály. U svých základních škol má zřízeny speciální přípravky, spolupracuje s velmi úspěšným Sportovním gymnáziem D. a E. Zátopkových. Podporuje výstavbu a obnovu hřišť u škol, které využívá i veřejnost. Stranou nezůstávají ani cyklostezky, workoutová hřiště nebo největší pumptrack dráha v ČR. Rozšíření vodního areálu Jih o zastřešený bazén umožní vznik plaveckého oddílu a zlepší možnosti sportování na Jihu.

  Příklad projektu: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových

 17. Kultura a zábava - Kultura na Jihu má opravdu široký záběr – fungují zde nejrůznější kulturní instituce a spolky. Pod Kulturní zařízení Ostravy-Jihu spadá například K-Trio, Komorní klub či Kino Luna, které doplňuje městská organizace Akord. Všechny tyto instituce vytvářejí řadu programů pro všechny obyvatele obvodu i jeho návštěvníky. Tradiční jsou již akce jako Novoroční ohňostroj, Slavnosti Jihu nebo Svatováclavské slavnosti piva. Intenzivněji se pro zábavu i kulturu využívá opravené Náměstí Jih. Velkou pozornost věnujeme historii – vznikají nové publikace o našem městském obvodu. Prostě každý si na Jihu vybere to své!

  Příklad projektu: K-Trio

 18. Parkování bez problémů - S rostoucím počtem automobilů rostou také nároky na řešení jejich pohybu a parkování v obvodu i ve městě. Prostor ale není nafukovací – parkoviště není možné rozšiřovat donekonečna. Nabízí se tedy nová technologická řešení a alternativní formy – chytré parkování, využití velkých dat pro efektivnější plánování využití parkovišť či řízení křižovatek.

  Příklad projektu: Rekonstrukce parkoviště za Lidlem (Zábřeh)

 19. Jsme atraktivní pro investory - Nový multifunkční objekt s moderními kancelářemi a službami naproti radnice Jihu. Pokračovaní úspěšného projektu Residence Hrabůvka a nové byty v lokalitě Středoškolská. Moderní a architektonicky nadčasový Aquapark. Avion Shopping Park rozšířený o světově proslulé značky i obchody s běžným sortimentem. Každá z těchto investic posunuje obvod mezi populární destinace pro bydlení a řadí jej mezi vyhledávané cíle pro zábavu, sport i nákupy.

  Příklad projektu: Lokalita Středoškolská

 20. Rekonstrukce sportovní haly Dubin - Technicky nevyhovující stav haly a jejího zázemí vyžaduje přímý, ale zároveň citlivý zásah. Rekonstrukce povrchu hřiště, tribun a zázemí umožní pokračovaní fungování nejúspěšnějších mužských a ženských florbalových týmů Ostravy, ale také její využití širokou veřejností.

  Příklad projektu: Rekonstrukce sportovní haly Dubina

 21. Posílení komunitního života - Komunitní život má na Jihu mnoho podob. Svou činnost s podporou radnice rozvijí například Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh, Velociped klub Hrabůvka, sdružení Čmeláček nebo Český zahrádkářský svaz. Prvorepublikový klenot Jubilejní kolonie hostí pravidelně Sousedské slavnosti. V rámci mezinárodního projektu Com.Unity.Lab vzešlo doporučení na vznik komunitního centra na Dubině. Všechny tyto i další aktivity pozitivně ovlivňují sousedské vztahy a sounáležitost obyvatel největšího obvodu města Ostravy.

  Příklad projektu: Zábřeh Družstvo (nám. gen. Svobody)