Strategický plán

O strategickém plánu

Mít široce sdílenou rozvojovou vizi, sladit dílčí aktivity a projekty a nasměrovat jednotně úsilí a investice. S takovou ambicí vznikla pod značkou fajnOVA Strategie rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih. Vzhlíží k roku 2030 a zároveň zahrnuje projekty, na kterých se již pilně pracuje.

Základním principem tvorby a realizace plánu je myšlenka udržitelného a komunitně vedeného rozvoje se zapojením odborníků i občanů Jihu. Plán vznikl s odkazem na Strategický plán rozvoje města Ostravy 2017-2023.

Plán je otevřený a živý dokument, který obvod každoročně vyhodnocuje a doplňuje. Máte-li vlastní podněty nebo návrhy na projekty, neváhejte přispět!

Strategické cíle

Strategické cíle jsou hlavní oblasti, které zaštiťují jednotlivé projekty.

5 strategických cílů

5 strategických cílů

Strategický cíl 1

Kvalitní a bezpečné bydlení s příjemným veřejným prostorem

Provázání rozmanitých částí obvodu do jedné kompaktní čtvrti, pestrá nabídka bytů a občanského vybavení, veřejný prostor s upravenou zelení a kultivovaným vzhledem zastávek, prvky moderního urbanismu, bezpečné a příjemné prostředí.

Příklady aktivit

Příklady projektů

Strategický cíl 2

Bohatý společenský, komunitní, kulturní a sportovní život

Na Jihu to žije! Blízkost přírody, pestrá nabídka kulturních zařízení, využití kreativního potenciálu místních, bohatý komunitní život, tradiční akce (Svatováclavské slavnosti piva, Slavnosti Jihu), participativní rozpočet Náš Jih a zapojování obyvatel do rozvoje obvodu.

Příklady aktivit

Příklady projektů

Strategický cíl 3

Pestré a moderní vzdělávání

Nejpestřejší nabídka kvalitního vzdělávání od mateřských, přes základní až po střední školy, školy zaměřené na jazyky, matematiku, přírodní vědy, IT, sport, umění a alternativní formy vzdělávání jako například Montessori nebo Scio. Modernizace školních budov, spolupráce škol, vzájemný respekt se žáky i rodiči.

Příklady aktivit

Příklady projektů

Strategický cíl 4

Rychlé a pohodlné dopravní napojení

Vysoká úroveň zasíťování a zvyšování atraktivity MHD, bezpečná doprava pěšky i na kole, optimalizace počtu parkovacích míst, sdílení kol a automobilů.

Příklady aktivit

Příklady projektů

Strategický cíl 5

Efektivní správa obvodu

Efektivní, vstřícná a otevřená komunikace uvnitř úřadu i navenek, pravidelně aktualizované pasporty majetku, otevřenost příkladům dobré praxe a inspirace ze zahraničí. Strategické řízení, zavedené a plně funkční střednědobé plánování rozvojových projektů.

Příklady aktivit

Příklady projektů

Další dokumenty a odkazy